Gestructureerd observeren

Gestructureerd observeren van personen is een essentiële vaardigheid op vele gebieden, van wetenschappelijk onderzoek tot sociaal werk of aan de keukentafel bij je ouders. Dit is het proces van het verzamelen van informatie over de wereld om ons heen. Dit doen we via onze zintuigen, waaronder zicht, gehoor, tast, smaak en geur. Observaties worden gebruikt om beslissingen te nemen, relaties te verbeteren, of gewoon om meer over het wereldbeeld van een ander te weten te komen.

Gestructureerd observeren

“De kaart is niet het gebied. De woorden die wij gebruiken zijn niet de gebeurtenis die zij weergeven.” – Alfred Korzybski

Wat Alfred hiermee duidelijk maakt is dat we dingen in ons hoofd hebben (onze kaart). Deze kaart komt niet overeen met hoe de werkelijkheid is (het gebied). Het idee dat we hebben (de kaart) van hoe de wereld (het gebied) in elkaar zit, is slechts onze eigen interpretatie.

Gestructureerd observeren met de methode uit de studie Neuro Linguïstisch Programmeren

Met de quote van Alfred in ons achterhoofd is het belangrijk om je observatie gestructureerd aan te pakken. Op deze manier haal je echt alles uit je observatie. De methode die we in dit artikel bespreken komt van Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP). NLP is een studiegebied dat het verband onderzoekt tussen onze neurologische processen, taal en gedrag. 

De gestructureerde observatietechniek in NLP kan worden toegepast in verschillende contexten, van persoonlijke ontwikkeling tot zakelijke communicatie tot therapie. Door te leren observeren kunnen we een dieper begrip van onszelf en anderen ontwikkelen, communicatievaardigheden verbeteren en meer succes boeken in ons persoonlijke en professionele leven.

Stel een intentie in: 

Voordat je een observatie begint, is het essentieel om een duidelijk begrip te hebben van waarom je observeert. Welke vragen hoop je te beantwoorden? Wat wil je leren? Welk specifiek gedrag of aspect van communicatie observeer je? Door een duidelijke intentie te bepalen, is het mogelijk om gestructureerd te observeren. 

intention

Kies je omgeving:

Kies een omgeving waar je het gedrag of de communicatie kunt observeren. Dit zal afhangen van je doel en de context van je observatie. Bijvoorbeeld, als je gedrag in de klas observeert, zou je een klaslokaal kunnen kiezen.

Omgeving

Observatie uitvoeren met sensorische scherpte:

Zintuigelijke scherpte is het vermogen om subtiele veranderingen in gedrag en communicatie op te merken en er aandacht aan te besteden. Gebruik je zintuigen om non-verbale signalen op te merken, zoals lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen, toon van de stem en taalgebruik. Gebruik al je zintuigen om informatie te verzamelen en noteer alles wat relevant lijkt voor je doel.

Wanneer het tijd is om de observatie uit te voeren, is het belangrijk om zo objectief mogelijk te zijn. Dit betekent dat je alle vooroordelen opzij moet zetten en gewoon moet observeren wat er gebeurt. 

Zintuigelijk scherpzinnig

Gebruik het Metamodel:

Het Metamodel is een reeks taalpatronen die gebruikt worden om betekenis te verduidelijken, aannames in twijfel te trekken en verborgen overtuigingen of waarden bloot te leggen. Gebruik tijdens de observatie het Metamodel om specifieke vragen te stellen die informatie verzamelen over de communicatie die je observeert.

Gestructureerd observeren

Leg je waarnemingen vast:

Terwijl je observeert is het belangrijk om je waarnemingen op een gestructureerde manier vast te leggen. Dit houdt in dat je aantekeningen maakt, schetsen of diagrammen maakt of een digitaal opnameapparaat gebruikt. Uiteindelijk is het belangrijk om je observaties zo nauwkeurig en objectief mogelijk vast te leggen.

Gestructureerd observeren

Analyseer je observaties:

Zodra je klaar bent met je observatie, is het tijd om je gegevens te analyseren. Zoek naar patronen, thema’s en inzichten die naar voren komen. Het is ook belangrijk om je observaties te vergelijken met bestaande theorieën. Dan overweeg je alternatieve verklaringen voor het gedrag dat je hebt waargenomen.

Analyseren

Trek conclusies:

Op basis van je analyse kun je conclusies trekken over je observatie. Deze conclusies moeten worden ondersteund door je gegevens en moeten objectief worden gepresenteerd. Als je conclusies voorlopig of speculatief zijn, is het belangrijk dit te erkennen en verder onderzoek of observatie voor te stellen.

Conclusies

Observatietechniek is een waardevolle vaardigheid

Gestructureerd observeren met de NLP techniek is een waardevol hulpmiddel voor iedereen die geïnteresseerd is in het ontwikkelen van zijn communicatievaardigheden of inzicht in menselijk gedrag. Als je de hierboven beschreven stappen volgt, kan je een gestructureerde observatie uitvoeren. Dit levert waardevolle inzichten op en verbeterde toekomstige interacties met anderen. Of we nu wetenschappelijk onderzoek doen of gewoon proberen onze eigen ervaringen beter te begrijpen, het observatieproces kan ons helpen inzichten te verwerven en de wereld te begrijpen.