Top 5 meest gebruikte verandermanagement modellen

verandermanagement modellen

Navigeren door de turbulente wateren van verandering is tegenwoordig een fundamentele uitdaging voor bedrijven. Een gestructureerd model voor verandermanagement kan deze reis minder ontmoedigend en succesvoller maken. Laten we eens kijken naar de vijf beste modellen voor verandermanagement en hoe ze uw veranderstrategie effectief kunnen sturen. 

1. Het 8-stappenmodel voor verandering van Kotter

John P. Kotter, professor aan de Harvard Business School, ontwikkelde dit model. Dit model is een standaard geworden voor het managen van verandering. Het model omvat acht opeenvolgende stappen: urgentie creëren, een leidende coalitie vormen, een visie op verandering creëren, de visie communiceren, obstakels verwijderen, quick wins creëren, voortbouwen op de verandering en de veranderingen verankeren in de bedrijfscultuur.

Het gebruik van het model van Kotter kan uw veranderingsstrategie een duidelijk stappenplan geven, waardoor weerstand wordt geminimaliseerd en betrokkenheid wordt vergroot. Het moedigt een zorgvuldige en methodische aanpak aan, vermindert het risico van overhaaste veranderingen en zorgt ervoor dat veranderingen grondig worden geïntegreerd in de cultuur van de organisatie.

2. ADKAR model

Het ADKAR-model is ontwikkeld door Prosci. Het vertegenwoordigt vijf stadia van verandering op individueel niveau: Bewustzijn, Verlangen, Kennis, Bekwaamheid en Versterking.

Door ADKAR op te nemen in je veranderingsstrategie kun je je richten op het menselijke element van verandering en erken je dat organisatorische verandering alleen plaatsvindt als individuen veranderen. Met dit model kun je de specifieke barrières in elke fase van het proces identificeren en aanpakken, waardoor de verandering soepeler en efficiënter verloopt.

4. McKinsey 7-S Model

Het 7-S Model is ontwikkeld door McKinsey consultants. Hij stelt dat succesvolle organisatieverandering een functie is van zeven onderling verbonden elementen: Strategie, Structuur, Systemen, Gedeelde Waarden, Stijl, Personeel en Vaardigheden.

Het implementeren van dit model in je veranderstrategie zorgt voor een holistische benadering van verandering. Het erkent de onderlinge verbondenheid van alle aspecten van een organisatie. En het helpt ervoor te zorgen dat veranderingen op het ene gebied niet leiden tot onverwachte problemen op een ander gebied.

3. Het Model voor Veranderingsmanagement van Lewin

Dit model werd ontwikkeld door Kurt Lewin, een natuurkundige en sociaal wetenschapper. Het omvat drie stappen: Unfreeze (de status quo uitdagen), Change (de beoogde verandering uitvoeren), en Refreeze (ervoor zorgen dat het nieuwe gedrag de norm wordt).

Door Lewins model toe te passen, krijgt je veranderingsstrategie een vereenvoudigde structuur die gemakkelijk te begrijpen en te volgen is. Dit model benadrukt het belang van een goede voorbereiding en acceptatie van verandering voordat deze plaatsvindt. Het versterkt de verandering achteraf, waardoor de kans groter is dat deze beklijft.

5. Kübler-Ross Veranderkromme

Dit model, gebaseerd op de vijf stadia van rouw, biedt een kader om te begrijpen hoe mensen emotioneel reageren op verandering: Ontkenning, Woede, Onderhandelen, Depressie en Acceptatie.

Dit model in je veranderingsstrategie helpt bij het erkennen en aanpakken van de emotionele reis die gepaard gaat met belangrijke veranderingen. Door de reacties in elke fase te begrijpen en erop in te spelen, kun je de nodige ondersteuning en communicatie bieden om mensen te helpen effectiever met verandering om te gaan.

Tot slot

Elk van deze modellen biedt een uniek perspectief op het managen van verandering en kan apart of in combinatie worden gebruikt, afhankelijk van de situatie. Een model voor verandermanagement biedt geen garantie voor succes. Echter biedt het wel een structuur en een aantal hulpmiddelen die jouw succes aanzienlijk kunnen vergroten. Omarm deze modellen als leidraad en onthoud dat tijdens de reis van verandering aanpassingsvermogen je sterkste bondgenoot is.