Een reis van gedrag transformatie

Van dromen naar gedrag transformatie 

In het slaperige dorpje ‘Dromendorp’ woonde eens een vrouw die Talia heette. Talia was een dromer. Zij droomde ervan een boekwinkel te bezitten, gevuld met collecties die verhalen van over de hele wereld vertelden. Toch zat zij gevangen in de eentonigheid van haar kantoorbaan. De dagen smolten in elkaar als een madeliefjesketting van ongeïnspireerde momenten. 

“We zijn vaak geen gevangenen van de omstandigheden, maar van onze eigen gedragspatronen”

Op een dag… 

…ontmoette Talia Oliver, een doorgewinterde levenscoach die net naar “Dromendorp” verhuisd was. Oliver was gefascineerd door Talia’s droom en verbaasd over haar passiviteit. “Waarom jaag je je droom niet na?” vroeg Oliver op een dag toen ze in het park zaten.

“Ik heb het geprobeerd,” bekende Talia, “maar er is altijd wel iets dat mijn pad belemmerd.” 

Oliver keek nadenkend. “Misschien,” zei hij, “zijn de omstandigheden niet het echte obstakel, maar eerder je benadering ervan.”

Ze was sceptisch, maar stond Oliver toe haar te begeleiden. Ze begonnen met het beoordelen van Talia’s gedrag. Oliver legde uit dat het begrijpen van je gedrag is als het in kaart brengen van de paden die je gewoonlijk neemt. Het verlicht jouw patronen die leiden naar bekende bestemmingen (de uitkomst van je leven). Vaak de bestemmingen waaraan je probeert te ontsnappen.

Talia begon haar dagelijkse routines, gedachten en reacties op te schrijven. Zij ontdekte patronen van uitstelgedrag, tegenzin om uit haar comfortzone te stappen en de neiging om onmiddellijk gemak te verkiezen boven voordelen op de lange termijn. Ze realiseerde zich dat zij door angst en gewoontepatronen niet bereid was geweest om de ontmoedigende taak van haar droom aan te gaan.

Je gedrag herprogrammeren leid tot andere uitkomsten

Onder begeleiding van Oliver begon Talia haar gedrag te herprogrammeren. Ze begon meer te lezen, haar kennis van de boekenindustrie te verbeteren en contact te leggen met andere boekhandelaren. Ze oefende geduld en doorzettingsvermogen door elke dag aan haar doel te werken. Zij leerde hindernissen te nemen in plaats van toe te staan dat ze haar vooruitgang tegenhielden.

Dagen werden weken en weken werden maanden. Hoe meer Talia haar gedrag begreep en veranderde, hoe dichter zij bij haar droom kwam. Haar faalangst nam af en maakte plaats voor nieuwe veerkracht. Haar uitstelgedrag maakte plaats voor een sterke werkethiek. Het ontmoedigende visioen van haar droom veranderde in een reeks behapbare taken.

Nu begrijpt Talia gedrag transformatie

Op een dag stond Talia voor haar pas geopende boekwinkel, haar hart zwol van trots. Haar droom was niet langer een droom, maar een realiteit die haar liefdevol omarmde. Zij wendde zich tot Oliver en haar ogen welden van dankbaarheid.

“Nu begrijp ik het,” zei Talia, “We zijn vaak geen gevangenen van de omstandigheden, maar van onze eigen gedragspatronen. Het begrijpen en veranderen van dat gedrag was de sleutel tot mijn transformatie.”

En zo leerde de reis van Talia haar de diepgaande les van gedragsintrospectie. Zij realiseerde zich dat om haar leven echt te veranderen en haar doelen te bereiken, zij haar eigen gedrag moest begrijpen en bewust moest proberen te veranderen. Het leven in Dromendorp was niet langer een monotone margrietketting, maar een pad vol mogelijkheden, dat bloeide als een levendig veld vol wilde bloemen.

gedrag transformatie