Een voorbeeld van een macro analyse

macro analyse voorbeeld

Macro analyse omvat het bestuderen van de grotere, bredere aspecten van een bedrijfstak, markt of economie om de invloeden en trends te begrijpen die van invloed zijn op bedrijven binnen deze bedrijfstak. Dit proces omvat meestal een beoordeling van verschillende factoren zoals economische omstandigheden, overheidsbeleid, sociale trends, technologische vooruitgang en meer. Het is een belangrijk onderdeel van veel bedrijfs- en investeringsstrategieën. Ook is het bruikbaar voor je algemene kennis en het begrijpen van het nieuws. In dit artikel geven we een voorbeeld macro analyse. Door middel van een voorbeeld maken we de theorie praktisch. 

Hier is een eenvoudig voorbeeld  macro analyse voor een hypothetisch technologiebedrijf dat oplaadstations voor elektrische voertuigen (EV) ontwikkelt:

Economische analyse

Overweeg wereldwijde, nationale en regionale economische trends. Dit kan het volgende inhouden:
 
 • Huidige en voorspelde economische groei: groeien de economieën, waardoor de vraag naar EV’s en laadstations zou kunnen toenemen? Wat is de voorspelde groei van het BBP in de markten waar het bedrijf actief is of van plan is uit te breiden?
 • Rentevoeten: hoe kunnen wijzigingen in de rentetarieven de financieringskosten van het bedrijf beïnvloeden?
 • Trends in consumentenbestedingen: aijn consumenten momenteel bereid om geld uit te geven aan nieuwe technologie, zoals elektrische voertuigen?

Politieke/juridische analyse

Analyseer het politieke en regelgevende klimaat:
 
 • Overheidsstimulansen: zijn er beleidsmaatregelen of stimulansen die de invoering van elektrische voertuigen of de ontwikkeling van oplaadinfrastructuur aanmoedigen?
 • Regelgeving: wat is de regelgeving rond het installeren en exploiteren van EV-laadstations? Zal deze regelgeving waarschijnlijk strenger of soepeler worden?

Maatschappelijke analyse

Beoordeel maatschappelijke trends en verschuivingen:

 • De publieke perceptie van klimaatverandering: is er een trend naar milieuvriendelijker gedrag, wat de populariteit van elektrische voertuigen zou kunnen stimuleren?
 • Verstedelijking: groeien steden, waardoor de behoefte aan openbare oplaadstations toeneemt?

Technologische analyse

Onderzoek technologische vooruitgang en trends:

 • Vooruitgang in EV-technologie: worden elektrische voertuigen efficiënter of betaalbaarder, waardoor ze meer gebruikt zouden kunnen worden?
 • Innovatie in oplaadstations: is er een nieuwe technologie die het opladen sneller of handiger kan maken?

Milieuanalyse

Onderzoek omgevingsfactoren:

 • Klimaatverandering: drijft de bezorgdheid over de opwarming van de aarde meer consumenten in de richting van milieuvriendelijke technologieën zoals EV’s?
 • Impact van productie: wat zijn de milieueffecten van de productie van oplaadstations? Kunnen deze leiden tot reputatierisico’s of problemen met de regelgeving?

Juridische analyse

Controleer de wettelijke voorwaarden:

 • IP-rechten: welke patenten heeft het bedrijf? Zijn er risico’s op inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van anderen?
 • Normen en conformiteit: voldoet het bedrijf aan alle noodzakelijke industrie- en veiligheidsnormen voor zijn laadstations?

conclusie

Na het verzamelen van al deze gegevens kan het bedrijf de macro-omgeving waarin het opereert beter begrijpen. Op basis van deze voorbeeld macro analyse kan het bedrijf zijn strategie bepalen, risico’s beperken en kansen benutten.