Gestructureerd denken

gestructureerd denken

Wat is gestructureerd denken?

Gestructureerd denken verwijst naar een georganiseerde en systematische manier van denken. Complexe ideeën of problemen worden opgesplitst in kleinere, beter uitvoerbare delen. Het gaat erom een logisch kader te creëren voor de aanpak van een taak of probleem, en dit kader te gebruiken om je denken en besluitvorming te sturen. Niet ieder persoon denkt gestructureerd van nature. Dit vereist namelijk specifieke competenties. Een goede start om jezelf hierin te leren kennen is te testen welke generieke karakter kleur in jouw persoonlijke karakter overheerst van het DISC model. Op basis hiervan kan je jouw brein trainen om je bekende valkuilen op het gebied van gestructureerd denken te voorkomen.

Heb jij een blauw gestructureerd denkpatroon?

In het algemeen kan de manier van denken van een gestructureerd persoon worden gekenmerkt door een focus op orde, planning en logische analyse. Zij zijn meestal detailgericht, gedisciplineerd en delen complexe problemen op in hanteerbare stukken. Dit zijn vooral de eigenschappen van een blauwe karakterprofiel uit het DISC model.

De valkuilen van een blauw karakter

Het is belangrijk op te merken dat een blauw persoon kan uitblinken in taken die planning en organisatie vereisen, maar het moeilijk kan hebben in meer open of creatieve situaties. Zij kunnen het moeilijk vinden om af te wijken van vaste routines, en kunnen minder comfortabel zijn met onzekerheid en ambiguïteit.

De valkuilen van een geel karakter

Aan de andere kant kunnen mensen die laag scoren op de blauwe kleuren (dus meer richting geel testen) minder gestructureerd zijn in hun denken en gedrag. Ze kunnen impulsiever, spontaner en ongeorganiseerder zijn, en ze kunnen moeite hebben met het volgen van regels en procedures. Ze kunnen moeite hebben met het plannen en organiseren van hun tijd, en ze kunnen eerder geneigd zijn taken uit te stellen of te vermijden die een gestructureerde aanpak vereisen.

Focus niet enkel op je karaktereigenschappen

Het is belangrijk op te merken dat hoewel de karakter kleur blauw samenhangt met gestructureerd denken, het niet de enige factor is die bepaalt hoe gestructureerd iemands denken kan zijn. Andere factoren, zoals individuele ervaringen, opleiding en persoonlijkheidskenmerken, kunnen ook een rol spelen bij het vormen van iemands denkstijl.

Gestructureerd denken 2

Tips om gestructureerd denken te trainen

Er zijn verschillende strategieën die je kan gebruiken om je hersenen te trainen om meer te denken als een gestructureerd persoon.

Stel doelen:

Om de vaardigheid gestructureerd denken te ontwikkelen, begin je met het opstellen van een SMART doelstelling. Wat wil je bereiken? Daarna maak je een stappenplan om je doelstelling te bereiken. Dit stappenplan schrijf je op en is je handboek om te monitoren of je nog op koers bent.

Oefen organisatie:

Gestructureerde mensen zijn zeer georganiseerd. Om deze vaardigheid te ontwikkelen, begin je bijv. met het opruimen van je woonkamer en maak je een systeem om je spullen georganiseerd te houden. Je kan ook oefenen met het organiseren van je tijd door een dagelijkse of wekelijkse planning te maken.

Deel taken op in kleinere stappen:

Om taken op een systematische en logische manier te benaderen, probeer ze op te splitsen in kleinere, meer beheersbare stappen. Dit kan helpen voorkomen dat je overweldigd voelt en dit maakt het gemakkelijker om op een taak te concentreren. Schrijf je stap op zodat je niet afgeleid raakt.

Beoefen zelfdiscipline:

Gestructureerde mensen zijn vaak erg gedisciplineerd, waardoor ze afleidingen kunnen weerstaan en gefocust blijven op hun doelen. Om deze vaardigheid te ontwikkelen, probeer zelfdiscipline op kleine manieren te oefenen, zoals het vermijden van sociale media tijdens werktijd of het instellen van een regelmatige bedtijd en je daaraan houden.

Uitstelgedrag los je op met de 5-minuten regel

Een effectieve manier om je hersenen ertoe aan te zetten actie te ondernemen voor een taak wanneer je de neiging hebt om uit te stellen, is de “5-minutenregel”. Deze techniek houdt in dat je je ertoe verbindt om slechts vijf minuten aan de taak te werken, met het idee dat als je eenmaal begonnen bent, het gemakkelijker zal zijn om door te gaan.

Voorbeeld van het gebruik van de 5-minuten regel

Stel, je probeert je kamer op te ruimen, maar je voelt je ongemotiveerd en bent geneigd het uit te stellen. In plaats van toe te geven aan de drang tot uitstel, zeg je tegen jezelf dat je gewoon vijf minuten aan de taak gaat werken. Zet een timer als dat helpt. Concentreer je gedurende die vijf minuten op één kleine taak, zoals je bed opmaken of een paar kledingstukken opbergen.

Als de vijf minuten voorbij zijn, neem dan een korte pauze om te evalueren hoe je je voelt. De kans is groot dat je een gevoel van voldoening en dynamiek ervaart als je een kleine taak hebt volbracht. Misschien voel je je zelfs gemotiveerd om door te gaan en te werken aan de volgende kleine taak. Als je nog steeds weerstand voelt, kun je altijd nog vijf minuten pauze nemen voordat je aan een nieuwe taak begint.

Door de 5-minutenregel te gebruiken, dwing je je hersenen om de taak uit te voeren, zelfs als je gedachten op uitstelgedrag wijzen. Door de taak op te delen in kleinere, meer beheersbare stukken, maak je het gemakkelijker om aan de slag te gaan en momentum op te bouwen. Na verloop van tijd kan dit  helpen een meer gestructureerde en productieve mentaliteit te ontwikkelen.

Ontwikkel jezelf in gestructureerd te denken

Het ontwikkelen van een meer gestructureerde manier van denken kost tijd en oefening. Door je te richten op jouw valkuilen en karaktereigenschappen, kun je beginnen met het trainen van je hersenen om meer als een gestructureerd persoon te denken.